Reglament

1. El 2n SENGLARTRAIL se celebrarà el diumenge dia 12 de juny de 2022 a Cubells (la Noguera, Lleida).

2. El punt de sortida serà a la pista poliesportiva de Cubells.

3. El 2n SENGLARTRAIL està obert a totes les persones que s’hi inscriguin prèviament. Tanmateix, cal que cada persona tingui en compte les seves qualitats físiques per desenvolupar el recorregut, ateses la distància (19 o 11 km), el desnivell acumulat (800+ la de 19km i 380+ la d'11km) i la dificultat tècnica (moderada).

4. És obligatori portar el dorsal ben visible al cos. Als corredors sense dorsal no se’ls comptarà el temps en la classificació i, per tant, no puntuaran.

RECLAMACIONS
Les reclamacions es podran fer al director de la cursa, entregant un import de 50 €, que es retornarà si s’accepta la reclamació. No s’acceptarà cap reclamació més enllà d’una hora més tard de la finalització de la cursa.

IMATGE I VÍDEO
El corredor autoritza la publicació d’imatges seves, preses pels fotògrafs oficials durant el 2n SENGLARTRAIL, al web del SENGLARTRAIL, FACEBOOK, INSTAGRAM o a altres webs relacionats, així com en qualsevol publicació o fulletó que l’organització cregui oportú.

També cedeix les seves imatges perquè puguin ser utilitzades pels patrocinadors del 2n SENGLARTRAIL.

RECOLLIDA DE DORSALS
Totes les persones inscrites al 2n SENGLARTRAIL rebran una bossa de corredor, un dorsal i un regal oficial.

Els inscrits podran recollir el seu dorsal fins a 30 minuts abans del començament del 2n SENGLARTRAIL (vegeu el detall de les hores límit a la secció d'inscripcions). L’organització podrà demanar el DNI o una altra identificació similar per comprovar la identitat de l’atleta en el moment de recollir el dorsal.

Els corredors han de dur el dorsal ben visible i l’han de lliurar a l’organització en finalitzar el circuit. Qui no porti dorsal no podrà constar en la classificació.

CURSA
L’edat mínima per poder participar en la cursa de muntanya és de 14 anys. Els menors de 14 anys podran participar en la cursa infantil. No hi ha una edat mínima per participar en la caminada de muntanya. En tots els casos, els menors d’edat hauran de portar una autorització dels pares degudament signada (vegeu el model més avall).

Per raons organitzatives, les places per a cadascuna de les proves són limitades (independentment de la categoria).

Els corredors que decideixin retirar-se de la prova ho hauran de comunicar a l’organització en el punt de control més proper al lloc de la retirada.

El circuit de la cursa de muntanya i la caminada de muntanya estaran degudament identificats i marcats amb cintes i cartells indicadors.

Hi haurà punts de control de compliment obligatori. El fet de no passar per un punt de control suposarà la desqualificació del corredor.

Durant el 2n SENGLARTRAIL estarà prohibit llençar deixalles fora dels llocs senyalitzats.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’organització es reserva el dret de modificar-ne l’horari i el recorregut.
L’organització podrà suspendre la cursa quan les condicions climatològiques ho requereixin.

ACCEPTACIÓ
La inscripció al 2n SENGLARTRAIL implica l’acceptació del reglament. Per a tot el que pot no estar previst en aquest reglament, s’aplicarà amb caràcter supletori la normativa FEEC sobre curses de muntanya.

Model d'autorització per a menors d'edat (per imprimir)